GRUPA PIERWOTNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła GRUPA PIERWOTNA

"Przez grupy pierwotne rozumiem te grupy, które charakteryzują się zażyłym, twarzą w twarz, obcowaniem i współdziałaniem. Są one pierwotne w kilku znaczeniach, ale głównie z uwagi na to, że odgrywają podstawową rolę w kształtowaniu społecznej natury i ideałów jednostki. Rezultatem zażyłego obcowania jest pod względem psychologicznym pewne stopienie się różnych indywidualności we wspólną całość, tak, iż sama jaźń danej osoby staje się z wielu powodów wspólnym życiem i celem grupy. Być może najprostszy sposób opisania tej całości to powiedzenie, że jest ona pewnym <my> (...) Człowiek żyje z poczuciem całości i w tym poczuciu znajduje główne cele, składające się na jego wolę. (...) Najważniejszymi sferami tego zażyłego obcowania i współdziałania - absolutnie jednak nie jedynymi - są rodzina, dziecięca grupa zabawowa i sąsiedztwo czy grupa starszych wspólnotowego typu. Są one praktycznie uniwersalne (...)."

Źródło definicji (papierowe): Charles Horton Cooley, Grupy pierwotne, (w:) Janusz Mucha, Cooley, Warszawa: WP, 1992, s. 209.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga