AGREGAT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła AGREGAT

agregaty [łac. aggregare ‘gromadzić’], ekon. wielkości makroekonomiczne złożone z różnorodnych cząstek należących do tej samej zmiennej klasyfikowanej wg nomenklatury ekonomicznej;

przedstawiają one kategorie ekonomiczne składające się na obraz gospodarstwa narodowego jako całości; agregatami są: dochód narodowy, zatrudnienie, konsumpcja, inwestycje, oszczędności, poszczególne pozycje w budżecie państwa, eksport krajowy netto, ogólny poziom cen, baza monetarna i szersze agregaty pieniężne, krajowy poziom produkcji i konsumpcji danego dobra w danym roku itp.; ujmują one obraz gospodarki globalnie, powstają poprzez sumowanie wielkości jednostkowych za pomocą różnych metod statystycznych. Analiza wielkości agregatowych pozwala postawić diagnozę dotyczącą stanu gospodarki danego kraju; na tej podstawie Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów i bank centralny podejmują określone decyzje dotyczące parametrów makroekonomicznych, które z kolei wpłyną na pożądane korekty wielkości agregatowych; w gospodarkach socjalistycznych agregaty planowano, a następnie dezagregowano te globalne wielkości na kolejnych coraz niższych szczeblach aparatu planistycznego i przekładano je na konkretne dyrektywy rządowe dotyczące produkcji konkretnych dóbr i usług.
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Agregaty" w Słowniku PWN Biznes
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła AGREGAT

Zbiór społeczny - agregat ludzi o podobnych charakterystykach posiadających jakąś cechę wspólną, wyróżnioną przez obserwatora zewnętrznego, bez względu na to czy ludzie ci uświadamiają sobie posiadanie tej cechy (łysi, osoby z problemami ruchu, blondyni).

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Zbiór społeczny" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga