BUDŻET CZASU

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła BUDŻET CZASU

Budżet czasu, zestawienie zachowań człowieka (zajęć, czynności), których łączny czas trwania jest równy jednej dobie lub większej jednostce kalendarzowej; również metoda badania, opisu i analizy zachowań dowolnie dużych grup ludzi; ustalenie średniego czasu trwania wszystkich zajęć w ciągu doby tworzy strukturę budżetu czasu i umożliwia analizowanie relacji między głównymi sferami ludzkiej aktywności: pracą i nauką oraz wypoczynkiem, rozrywką i kulturą wypełniającymi czas wolny; badania budżetu czasu mają dużą wartość diagnostyczną i prognostyczną dla polityki społecznej i socjologii empirycznej (style życia, uczestnictwo w kulturze); modelowe badanie powinno obejmować 365 dni roku, co umożliwia uzyskanie danych uwzględniających wszystkie czynniki zmienności zachowań; najefektywniejszą techniką zbierania danych jest autoobserwacja zajęć wykonywanych przez respondenta i ich rejestracja na specjalnym arkuszu (chronokarcie), wsparta przez ankietera „rozmową o dniu wczorajszym”, pomagającą respondentowi zbilansować czas zajęć do 24 godzin.

 
Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Budżet czasu" w Słowniku PWN Biznes
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga