CZAS WOLNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła CZAS WOLNY

Andrzej Tyszka stwierdza: "Uważam zatem za słuszne opowiedzieć się za taką koncepcją czasu wolnego, wedle której jest ona nie tylko pozycją w dziennym, tygodniowym i rocznym budżecie czasu, ale przede wszystkim <sytuacją społeczną> czy sytuacją ludzką, którą ująć można w charakterystyczne przeciwstawienia: czas wolny - czas pracy, czas wolny - czas poświęcony obowiązkom, przymus - wybór, swoboda - konieczność, wysiłek - relaks, wytwarzanie - konsumpcja, rutyna - twórczość itp. Nie określa tej sytuacji opozycja: kultura - brak kultury. Postulat włączenia do koncepcji kultury współczesnej np. rozdziału pod tytułem <kultura > pracy eliminuje <czas wolny> jako kategorię organizującą zjawiska w obrębie kultury współczesnej. (...)." (podkreśl. - AT)

Źródło definicji (papierowe): Andrzej Tyszka, Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, Warszawa: PWN, 1971, s.47.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga