NORMA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła NORMA SPOŁECZNA

 Norma to, innymi słowy, ogólnie przyjęta, ustalona reguła, zasada, przepis, prawidło, standard, dyrektywa albo wzór postępowania (zachowania się, działania). (...) Normą społeczną nazywa się normę regulującą stosunki międzyludzkie na względnie rozległym obszarze i/lub w ciągu życia kilku pokoleń. Wskazuje ona adresatom, jak powinni postępować w określonych okolicznościach i jakiego postępowania powinni się wystrzegać.

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia socjologii, t.2, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999, s.336.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła NORMA SPOŁECZNA

Wg Anthony'ego Giddensa (2001): "Normy to reguły zachowań, które odzwierciedlają, czy też zawierają w sobie, wartości danej kultury. Wartości i normy wspólnie kształtują sposoby zachowań uczestników danej kultury w ich środowisku."

Źródło definicji (papierowe): Anthony Giddens, Socjologia, tłum. Alina Szulżycka, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, (2001) 2004, s.46.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła NORMA SPOŁECZNA

Wg Ralfa Dahrendorfa (1968): "Niezależnie od znaczenia sondaży opinii, nikt nie twierdzi, że są one źródłem norm."

Źródło definicji (papierowe): Ralf Dahrendorf, Grupy odniesienia i przypisywanie ról, (w:) Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Wyd. Znak, 2005, s. 538.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga