DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA

Działalność badawcza i prace rozwojowe, w skrócie B+R, obejmuje pracę twórczą podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, oraz wykorzystanie tych zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. (pisownia oryginalna - A.O-Ł)

Stan na 01.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Działalność badawcza i rozwojowa" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka