INSTYTUT BADAWCZY

Państwowa jednostka organizacyjna wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, tworzona w celu prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce.

Dodatkowe wyjaśnienia metodologiczne

Do podstawowej działalności instytutu należy: 
1. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
2. przystosowanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych dla potrzeb praktyki;
3. wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Autor(ka) wpisu: Bogna Kietlińska
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Instytut badawczy" w Słowniku Pojęć GUS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 23 Listopad, 2013 - 22:23