EDUKACJA GLOBALNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła EDUKACJA GLOBALNA

Edukacja globalna - koncepcja umiędzynarodowienia edukacji, której celem jest wyposażenie młodego pokolenia w „globalną świadomość”; propaguje pluralizm, tolerancję i dialog międzykulturowy; akcentuje dobro wspólne ludzkości; odzwierciedla uniwersalistyczne tendencje we współczesnej pedagogice.

Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2000, s.54.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit