EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA

Edukacja międzykulturowa - koncepcja kształtowania przez edukację rozumienia odmienności kulturowych; jej celem nie jest budowanie zunifikowanej kultury globalnej, lecz poszerzanie własnej tożsamości jednostkowej i społecznej przez kontakt z innymi kulturami oraz propagowanie postaw tolerancji i dialogu; stanowi ważny element m.in. edukacji językowej, historycznej i religijnej.

Źródło definicji (papierowe): Bogusław Milerski, Bogusław Śliwerski (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s.55.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit