E-LEARNING

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła E-LEARNING

Jako e-edukacja, edukacja elektroniczna: Nowoczesna forma edukacji polegająca na nauczaniu na odległość, bez wychodzenia z domu, w chwilach wygodnych dla uczącego się. Wykorzystująca środki multimedialne i elektroniczne, takie jak telewizja, CD, taśmy audio i video, telefon, fax, komputer i Internet, a ostatnio również telefonia komórkowa. Jest to stosowanie technologii do zarządzania, projektowania i tworzenia, dostarczania, wyboru, wspierania i poszerzania każdego rodzaju nauczania; dotyczy wszelkich form pozyskiwania i przekazywania wiedzy, kompetencji i umiejętności.

Jako nauka z wykorzystaniem internetu: System uczenia się lub szkolenia przy użyciu technologii informatycznej. (pisownia oryginalna - A.O-Ł)

Stan na 01.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "E-learning (e-edukacja, edukacja elektroniczna)" w Słowniku Pojęć GUS, hasło "E-learning (nauka z wykorzystaniem internetu)" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła E-LEARNING

E-learning jest metodą nauki przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych i komunikacyjnych; jest swego rodzaju multimedialną platformą służącą masowemu kształceniu. Dzięki zastosowaniu mediów elektronicznych: różnych rodzajów sieci (Internetu, Extranetu, Intranetu), przekazu satelitarnego, telewizji interaktywnej oraz zasobów zgromadzonych na różnego rodzaju nośnikach zewnętrznych (...) pozwala zastosować inne niż tradycyjne metody: szkoleń, nauki, nabywania wiedzy. (...) W odróżnieniu od tradycyjnych metod nauki w e-lerningu nie ma lub nie musi być  bezpośredniego kontaktu między uczącym się a nauczającym. (...) Metody zdalnego kształcenia (e-learningu) mogą być różne; obecnie najpopularniejszymi są:

- bazy danych (...)

- nauka w trybie asynchronicznym (...)

- nauka w trybie synchronicznym (...)

- support online (...)

Elastyczny czas, miejsce i tempo nauki są postrzegane jako główne zalety takiej formy nauki. (...)

 (drobne zmiany redakcyjne - AL)

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2005, ss.40-41.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła E-LEARNING

E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych i Internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Doskonale uzupełnia również tradycyjny proces nauczania. E–learning to tylko jeden z elementów edukacji, dlatego edukacja w czasie rzeczywistym dotyczy znacznie obszerniejszego zasięgu usług niż e–learning.

Termin e-learning, tak jak i techniki uczenia się oraz technologie kształcenia, odnosi się do stosowania w nauczaniu technologii elektronicznej w o wiele szerszym zakresie niż w ramach tradycyjnych szkoleń komputerowych, czy też nauczania wspomaganego komputerowo z połowy lat osiemdziesiątych. Jest również o wiele szerszy od pojęć nauczania i edukacji online, które oznaczają nauczanie tylko przez sieć internetową. (...) E-learning służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu. Często jest łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych. Dostęp do zautomatyzowanych narzędzi oraz materiałów dydaktycznych umożliwia typowe środowisko e-learningowe Virtual Learning Environment (VLE) z menu nawigacyjnym i ikonami. (...) E-learning może również odnosić się do edukacyjnych stron internetowych, udostępniających np. scenariusze lekcji, arkusze ćwiczeniowe, czy interaktywne ćwiczenia dla dzieci. Pojęcie to jest również używane w biznesie w odniesieniu do opłacalnych szkoleń online. więcej

Stan na 01.12.2013 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "E-learning" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Aleksandra Orkan-Łęcka