EMPÁTHEIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik TEORII ŻYWEJ KULTURY - zawartość - opis hasła EMPÁTHEIA

Typologia gier i zabaw Rogera Caillois (agon, alea, mimicry i ilinx) wymaga - jak pokazały to wyniki naszych badań - uzupełnienia o jeszcze jedną  ważną kategorię: gier, których istota wyraża się w greckim pojęciu EMPÁTHEIA  oznaczającym cierpienie.Wykracza to oczywiście - acz nie w całości - poza tradycyjne ujęcie gry (jako sprawiającej przyjemność), ale - z drugiej strony - może  wiązać grę z tak różnorodnymi zjawiskami kulturowymi, jak np.: katharsis,  praktyki sadystyczne  lub masochistyczne czy interesowne odgrywania cierpienia albo instrumentalne traktowanie cierpienia w grach wizerunkowych społecznie wrażliwych instytucji. W tym obszarze można więc wskazać zarówno gry rozgrywające się wokół cierpienia, jak i gry z cierpieniem (swoim i  - niestety - często także cudzym). Wydaje się, iż jest to jedna z najbardziej złowrogich kategorii ludycznych, niemniej jednak warta szczególnej uwagi.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB, 2013.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga