KOLEKCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KOLEKCJA

Kolekcja [łac. collectio „zbiór”] zbiór przedmiotów jednego rodzaju, np. dzieł sztuki, pamiątek historycznych, broni, okazów przyrody, gromadzonych ze względu na ich wartość artystyczną, historyczną lub naukową. Kolekcje są na ogół prywatne i nawet gdyby były dostępne dla publiczności, nie powinny być określane mianem muzeum, chyba, że otrzymają status instytucji. W XIX w. wiele prywatnych kolekcji stało się zaczątkiem muzeów. Do dziś zdarzają się również przypadki przekazywania prywatnych kolekcji do zbiorów muzealnych.

Źródło definicji (papierowe): Słownik wiedzy o kulturze, Warszawa: Arkady, 2009, s.292.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła KOLEKCJA

W znaczeniu ogólnym kolekcja to zbiór przedmiotów. Słowo kolekcja może oznaczać:

- zbiór przedmiotów odnoszących się do jakiegoś tematu (…),

- publiczny zbiór dóbr kultury,

- zestaw wyrobów związanych z modą (ubrania, dodatki, biżuteria) zaprojektowanych na dany sezon (…)

-   w dziedzinie wydawniczej kolekcja to seria (książek, płyt, itp.) mających wspólne cechy materialne i intelektualne więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Collection" w Wikipedii francuskojęzycznej
Zobacz także (linki zewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit