REPORTAŻ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła REPORTAŻ

Reportaż [franc. reportage], dokumentalne sprawozdanie z aktualnych i rzeczywistych wydarzeń. Z uwagi na formę komunikacji wyróżnia się: reportaż radiowy (dźwiękowy lub czytany), telewizyjny, filmowy, literacki, teatralny (montaż faktograficzny), fotograficzny; z uwagi na temat: reportaż społeczno-obyczajowy, wojenny, podróżniczy, psychologiczny, historyczny, sądowy i in. Obok dominującej funkcji informacyjnej, w reportażu pojawia się: funkcja perswazyjna – oddziaływanie na postawy i przekonania odbiorcy, oraz estetyczna – akcentowanie walorów estetycznych wypowiedzi za pomocą środków językowych, obrazu, dźwięku (...) W ten sposób uwidacznia się indywidualność autora, naznaczenie wypowiedzi jego punktem widzenia jako uczestnika, świadka zdarzeń lub kogoś, kto je rekonstruuje na podstawie dokumentów i wypowiedzi innych osób (...) Reportaż wywodzi się z takich form wypowiedzi jak: dziennik z podróży, list, pamiętnik, diariusz; ukształtował się w 2 połowie XIX w. Współczesny reportaż charakteryzuje się dużą rozpiętością stylistyczną: łączy styl wypowiedzi dziennikarskiej ze stylem wypowiedzi artystycznej, autentyzm z fikcją fabularną, informację z jej subiektywną interpretacją. (...) 

Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.97.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Anastazja Dwulit