PRAWO AUTORSKIE

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła PRAWO AUTORSKIE

Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych - prawa majątkowe nabyte przez jednostkę, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby.

 Stan na 26.10.2015 r.

 

Źródło definicji (elektroniczne): Słownik pojęć GUS
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła PRAWO AUTORSKIE

Wg Encyklopedii powszechnej PWN: "przepisy, których celem jest zapewnienie ochrony twórczości naukowej, literackiej, artystycznej (znaczenie przedmiotowe); ogół uprawnień majątkowych i osobistych twórcy do stworzonego przezeń dzieła (znaczenie podmiotowe), m.in. prawo do autorstwa dzieła i jego nienaruszalności. Prawa osobiste twórcy nigdy nie wygasają i nie mogą zostać przeniesione na inne osoby. Prawa majątkowe są zbywalne i dziedziczne; wygasają z upływem czasu określonego przepisami prawa. Naruszenie prawa autorskiego pociąga za sobą sankcje majątkowe i karne. Twórczość literacka i artystyczna podlega ochronie międzynarodowej." 

Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa: PWN, 1973, tom I, s. 170.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła PRAWO AUTORSKIE

Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ©) – pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespółnorm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej, upoważniających autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści finansowej. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Prawo autorskie" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska