AUTOR

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła AUTOR

1) Leksykon PWN definiuje autora jako: "twórcę dzieła literackiego, naukowego, dzieła sztuki, technicznego (wynalazku, projektu); także sprawcę, inicjatora".

2) Słownik terminologii medialnej  definiuje autora jako: "(z łac. auctor) - osobę będącą -> TWÓRCĄ->UTWORU LITERACKIEGO, plastycznego, muzycznego, naukowego lub technicznego. Istotne jest rozróżnienie autora i twórcy. Twórcą jest ten, kto dane dzieło stworzył, natomiast autorem jest ten, kogo ustawa uznaje za uprawnionego. (...) Autorowi przysługują do utworu ->OSOBISTE PRAWA AUTORSKIE i -> MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE."
 

Źródło definicji (papierowe): 1) Leksykon PWN, Warszawa:PWN, 1972, s.68., Źródło definicji (papierowe): 2) W.Pisarek (red.), Słownik terminologii medialnej, Kraków: Universitas, 2006, s.13.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła AUTOR

Autor - osoba, która stworzyła, współtworzyła lub zapoczątkowała tworzenie dzieła (w szczególności pisanego). W języku polskim istnieje tendencja do określania twórców form kultury i nauki bardziej specyficznymi dla ich profesji nazwami (malarz, rzeźbiarz w sztuce; kompozytor, piosenkarz w muzyce; reżyser, scenarzysta w teatrze i filmie, wynalazca, konstruktor w naukach technicznych, itd.). Pierwszym polskim tekstem literackim, który został podpisany imieniem i nazwiskiem, jest wiersz O chlebowym stole Przecława Słoty. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Autor" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga