SOCJOLOGIA INTERPRETATYWNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła SOCJOLOGIA INTERPRETATYWNA

Fritz Schütze (1995) 1997: "wszystkie orientacje teoretyczne, których punktem wyjścia jest wyposażony w sens, symboliczny, oparty na mowie charakter rzeczywistości społecznej; orientacje, które podkreślają, że członkowie społeczeństwa stoją stale wobec zadania interpretacji ruchów interakcyjnych partnerów w interakcji, społecznych ram interakcji i instytucjonalnych przejawów społeczeństwa."

Andrzej Piotrowski (1998): "Oprócz katalogu kierunków, powszechnie dziś uważanych za składniki socjologii interpretatywnej, który obejmuje wywodzony pospołu ze szkoły Chicago i z pism George'a H.Meada interakcjonizm symboliczny (włączając w to twórczość Howarda Beckera, Ervinga Goffmana i Anselma Straussa), socjologię fenomenologiczną wyrosłą z pism Alfreda Schütza, etnometodologię, Schütze zalicza do niej także myśl Georga Simmla i Maxa Webera, socjologię wiedzy Karla Mannheima, teorię figuracji Nroberta Eliasa, a nawet perspektywę Emila Durkheima, zastosowaną przezeń w analizie elementarnych form życia religijnego, której neokantowskie afiliacje nie budzą wątpliwości, a którą traktuje się też czasem jako wyraz nastawienia fenomenologicznego.

Przy tak szerokim rozumieniu orientacji interpretatywnej jej spór z orientacją normatywną, ogłoszony w kategoriach różnic paradygmatycznych, da się ująć - nie bez racji, ale i nie bez zastrzeżeń - jako ponowienie i odmianę sporu między socjologią humanistyczną i pozytywistyczną okresu klasycznego."

Źródło definicji (papierowe): Andrzej Piotrowski, Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej, Łódź: Wyd. UŁ, 1998, s. 3.
Źródło definicji (elektroniczne): Fritz Schutze, Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej, (w:) "Studia Socjologiczne" , 1997, nr.1
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga