SOCJOLOGIA JAKOŚCIOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła SOCJOLOGIA JAKOŚCIOWA

Wg Anny Wyki (1993): "Przyjmuję dla celów roboczych, że przez termin <socjologia jakościowa> będę rozumieć tak poszczególne metody jakościowe, jak i zarazem podstawowe założenia głównych nurtów teoretycznych, z których to założeń owe metody wynikają. Zatem, nie można mówić, że uprawia się współczesną socjologię jakościową, gdy w badaniach odwołujemy się np. do pewnego znanego socjologii od jej początków zestawu metod (typu wywiadu, obserwacji uczestniczącej itp.), jeśli nie są one związane z odpowiednim kontekstem teoretycznym. (...) nie jesteśmy też badaczami jakościowymi we współczesnym (nie tradycyjnym) tego słowa znaczeniu, jeśli stosujemy daną metodę jakościową pozostając wierni <pozytywistycznemu> wzorcowi socjologii. Po prostu zasadnicze założenia wzorca interpretatywnego socjologii i socjologii <pozytywistycznej> są nie do pogodzenia na poziomie filozofii nauki (...)".

Źródło definicji (papierowe): Anna Wyka, Badacz społeczny wobec doświadczenia, Warszawa: IFiS PAN, 1993, s.33.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga