KREOLIZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KREOLIZACJA

Wg Ulfa Hannerza (1996), 2006: "Dawno temu ceniony amerykański antropolog zasugerował, że kultury składają się  <ze strzępów i łat> ( Robert Lowie, 1920:441), co jest może ekscentryczną metaforą.(...) Pojęcie <kreolizacji> i tego, co <kreolskie>, oferuje jeszcze inny zestaw obrazów (...) Wydaje mi się, że u podstaw pojęcia kultury kreolskiej leży kombinacja różnorodności, wzajemnych powiązań i innowacji, w kontekście globalnych relacji typu centrum - peryferie. Wspomniana różnorodność polega głównie na raczej  niedawnej konfluencji [spływaniu ku sobie i łączeniu się potoków lub lodowców - BF] odrębnych i całkiem różnych tradycji; umieszczenie ich w globalnym kontekście oznacza zwykle, że mają one swoje korzenie na różnych kontynentach."

Źródło definicji (papierowe): Ulf Hannerz, Powiązania transnarodowe. Kultura, ludzie, miejsca, Kraków: Wyd. UJ, 2006, ss. 102-103..
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga