SKRYPT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła SKRYPT

Wg Pawła Stróżaka ( 2010):  "(...) skrypt, czyli wiedza jednostki o wydarzeniach pojawiających się w różnych sytuacjach społecznych, określająca zachowania właściwe dla danej sytuacji (...). Według teorii script pointer plus tag (SP+T theory; Arthur C. Graesser i in., 1980) zaobserwowanie jakiejkolwiek sytuacji odnoszącej się do określonego skryptu skutkuje powstaniem śladu pamięciowego, który składa się z dwóch elementów: (1) wskaźnika (pointer), który podczas przypominania odsyła do ogólnego skryptu zawierającego cały zbiór czynności typowych dla tego skryptu; (2) znacznika (tag) – odsyłającego do elementów wyróżniających się, a więc do zbioru czynności, które są nietypowe dla danego skryptu. Zgodnie z teorią, fałszywe rozpoznania będą powstawały znacznie częściej w przypadku sytuacji typowych dla danego skryptu i znacznie rzadziej w przypadku sytuacji nietypowych"

Źródło definicji (papierowe): Paweł Stróżak,Wpływ skryptu i sugestii na powstawanie fałszywych rozpoznań, (w:) "Przegląd Psychologiczny", 2010,t. 53, Nr 4, s.464.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga