SCHEMAT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła SCHEMAT

Wg Krzysztofa Najdera (1993): Termin <schemat> (...) w psychologii wprowadzony przez Frederica Bartletta (...) używany jest w teorii reprezentacji poznawczej na oznaczenie hipotetycznych jednostek systemu poznawczego wytwarzających reprezentacje poznawcze egzemplarzy danej kategorii zarówno w obecności, jak i pod nieobecność. Schemat, jak się twierdzi, zawiera zestaw danych służących jako hipotezy dotyczące najbardziej prawdopodobnych składników reprezentacji danej kategorii oraz procedury wykorzystywania tych danych. Obok terminu <schemat> (...) w psychologii i nauce poznawczej używa się również jako synonimu, terminu rama (frame, za pracami Marvina Minsky'ego (...)). Stosowany jest także termin <skrypt> (script, za pracami zespołu Rogera C. Schanka i Roberta P. Abelsona (...))., określający schematy (ramy) dla kategorii, których egzemplarzami są zdarzenia społeczne.

 (drobne zmiany red. - BF)

Źródło definicji (papierowe): Krzysztof Najder, Reprezentacja poznawcza we współczesnej psychologii, (w:) Ida Kurcz (red.) Psychologia a semiotyka. Pojęcia i zagadnienia, Warszawa: ZSL UW, 1993, s. 143.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga