NATURA LUDZKA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła NATURA LUDZKA

Wg Charlesa H. Cooleya (1909, 1963): "Przez naturę ludzką możemy, jak przypuszczam, rozumieć te uczucia i impulsy, które są ludzkie z uwagi na to, że są wyższe niż uczucia i impulsy zwierząt, a także w tym sensie, że przysługują one ludzkości jako całości, a nie jakiejkolwiek poszczególnej rasie czy okresowi. Natura ludzka oznacza w szczególności sympatię i niezliczone sentymenty, w które sympatia wkracza, takie jak miłość, resentyment, ambicja, próżność, cześć oddawana boahaterom i poczucie społecznego dobra i zła. Tak rozumiana nautra ludzka jest słusznie uważana za stosunkowo trwały element społeczny.[...] Czymże innym może być natura ludzka, jeśli nie pewną cechą grup pierwotnych?".

Źródło definicji (papierowe): Charles Horton Cooley, Grupy pierwotne, (w:) Janusz Mucha, Cooley, Warszawa: WP, 1992, ss.c212-213.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga