DESYGNAT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła DESYGNAT

Wg Małej Encyklopedii Logiki (1970): "Desygnatem nazwy N języka J, przy pewnym jej znaczeniu, jest każdy przedmiot, o którym można ją zgodnie z prawdą orzec. (...) Stosunek nazwy do jej desygnatów nazywa się oznaczaniem lub desygnowaniem. Zbiór wszystkich desygnatów nazwy, przy danym jej znaczeniu, stanowi denotację, czyli zakres nazwy. (...)"

Źródło definicji (papierowe): Witold Marciszewski, Denotacja, (w:) tegoż (red.), Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum:1970, s.51.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga