CONUBIUM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła CONUBIUM

"Conubium, a zatem fakt, że potomastwo trwałych wspólnot seksualnych dopuszczane jest przez polityczną lub stanową, albo też ekonomiczną wspólnotę ojca do jednakowego udziału we wspólnotowym działaniu i płynących zeń korzyściach, determinowany jest przez rozmaite czynniki. (...) Dopiero, znana nam w zasadzie, tendencja do monopolistycznego zamykania politycznych lub stanowych, czy też innych wspólnot i do monopolizowania szans małżeńskich umniejszyła w znacznej mierze tę władzę ojca domu i spowodowała ścisłe ograniczenie conubium do potomstwa trwałych wspólnot seksualnych stanowiacych element własnej szerszej (stanowej, politycznej, kultowej, ekonomicznej) wspólnoty, co doprowadziło zarazem do tego, że małżeństwa były zawierane między bliskimi krewnymi. <Endogamia> wspólnoty - jeśli rozumie się przez to nie sam fakt, że podstawą trwałych związków seksualnych jest głównie przynależność do jakiegoś jednego związku, lecz taką orientację wspólnotowego działania, w której tylko endogamicznie spłodzonych potomków uznaje się za jego równoprawnych towarzyszy - jest wszędzie wtórnym produktem takich tendencji."

Źródło definicji (papierowe): Max Weber, Gospodarka i Społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Warszawa: PWN, 2002, s.306.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga