ENDOGAMIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła ENDOGAMIA

Homogamia może (choć wcale ne musi) wiązać się endogamią, czyli tendencją do pobierania się z kimś w ramach jednej grupy (na przykład etnicznej lub plemiennej). (...) Sztandarowym przykładem systemu ściśle endogamicznego w literaturze socjologicznej i antropologicznej był (...) system kastowy panujący w Indiach. (...) prawo Petera M. Blaua i Josepha E.Schwartza z 1984 roku (...) [mówi, iż - BF] endogamia jest ujemnie skorelowana ze stopniem zróżnicowania populacji. Oznacza to, że skłonność do zawierania małżeństw endogamicznych rośnie wtedy, kiedy maleje stopień zróżnicowania danej populacji. Przy założeniu, że dobór małżeński zachodzi losowo, członkowie małych grup będą mieli mniejsze szanse na poślubienie kogoś z własnej grupy niż członkowie grup dużych. (podkreśl. - aut.)

Źródło definicji (papierowe): Tomasz Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2011, s.137, 138.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga