STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

Stratyfikacja (stratyfikacja społecznauwarstwienie społeczne) – pojęcie socjologiczne wyrażające fakt, że wszelka społeczność składa się z poziomów pozostających ze sobą w relacjach nadrzędności i podporządkowania. Stratyfikacja społeczna mierzona jest dostępnością do pięciu podstawowych zasobów społecznych: władza, pieniądze, prestiż, wykształcenie oraz zdrowie. Stratyfikacja oznacza, że każde społeczeństwo ma pewien system rang: pewne warstwy stoją wyżej, inne zaś niżej. Ich suma stanowi system stratyfikacyjny danego społeczeństwa.

Historia zna cztery podstawowe systemy stratyfikacji społeczeństw: niewolnictwosystem kastowysystem stanowy i system klasowy.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Stratyfikacja społeczna" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

Stratyfikacja społeczna jest hierarchicznym układem pozycji kształtowanych przez stosunki wyższości i niższości społecznej. Obok stosunków między obywatelem i państwem, lub stosunków własności, są to między innymi interpersonalne kontakty w życiu codziennym. Reprezentanci różnych kategorii spotykają się w pracy i poza pracą, utrzymują znajomości sąsiedzkie i wchodzą w inne styczności zacierające dystanse społeczne. Strukturotwórcza rola stosunków społecznych najbardziej dochodzi do głosu w wyborach małżonka i bliskich znajomych.

Źródło definicji (elektroniczne): Henryk Domański, Dariusz Przybysz, Wybór znajomego a stratyfikacja społeczna w Polsce w latach 1988-2008, (w:) "Kultura i Społeczeństwo", nr 1, 2012, s. 233.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga