SYSTEM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła SYSTEM

Alfred Louis Kroeber (1948): "System czy konfiguracja jest zawsze z natury czymś innym i czymś więcej niż sumą swoich części; włącza on również stosunki między częściami, siatkę powiązań między nimi, która uzupełnia go o dodatkowy element znaczący. Jest to dobrze znane psychologii postaci. <Forma> kultury może więc być określona jako system (pattern) relacji między konstytuującymi ją częściami."

Źródło definicji (papierowe): Alfred Louis Kroeber, Anthropology, New York:Harcourt, Brace and Company, 1948, s.293.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga