STRUKTURA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła STRUKTURA

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN (1968): "[z łaciny] (...) kategoria metodologiczna niejednolicie rozumiana i definiowana. W najogólniejszym sensie struktura oznacza rozmieszczenie elementów składowych (części) oraz zespół relacji między tymi elementami, charakterystyczny dla danego układu (obiektu, zbioru obiektów, systemu, całości); w sensie węższym - sam sposób (zasady) przyporządkowania wzajemnego elementów składowych i połączenia ich w pewną całość lub też sam zespół (system) zależności pomiędzy elementami danego układu (obiektu) oraz pomiędzy poszczególnymi elementami a całością układu. Wieloznaczność terminu "struktura" jest związana z odnoszeniem go zarówno do zbiorów w sensie dystrybutywnym, jak i do zbiorów w sensie kolektywnym.(...)"

Źródło definicji (papierowe): Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa: PWN, 1968, t.11, s.57.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła STRUKTURA

Struktura (łc. structura "budowa, sposób budowania") –

1. rozmieszczenie elementów składowych danego układu i zespół relacji (wzajemnych powiązań) między tymi elementami, charakterystyczny dla tego układu[1]; sposób w jaki części jakiejkolwiek całości są powiązane ze sobą. Struktura jest tym, co nadaje całości jedność, jest stałym elementem zorganizowanej całości[2].

2. sposób ułożenia czegoś w jakimś porządku[3];

3. budowa wewnętrzna ciała[1];

4. układ, którego elementy są powiązane ze sobą w określony sposób danymi relacjami; całość zbudowana w pewien sposób z jakichś elementów; zespół[3]. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Struktura" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła STRUKTURA

Claude Lévi-Strauss (1958): "Sądzimy bowiem, że aby zasłużyć na miano struktury, wszelkie modele muszą bezwarunkowo spełniać cztery warunki. Po pierwsze, struktura ma charakter systemu. Składa się ona z takich elementów, że zmiana jednego z nich pociąga za sobą zmianę wszystkich pozostałych. Po drugie, każdy model należy do pewnej grupy transformacji: każda z  tych transformacji odpowiada jednemu modelowi z tej samej rodziny, tak że zbiór tych transformacji stanowi grupę modeli. Po trzecie, wskazane wyżej własności pozwalają przewidzieć zachowanie modelu w przypadku zmiany jednego z jego elementów. Wreszcie model musi być zbudowany w taki sposób, by jego funkcjonowanie mogło zdać sprawę ze wszystkich dostrzeżonych faktów."

Źródło definicji (papierowe): Claude Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa: PIW 1970 (1958), ss. 367-368.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga