SŁOWNIK

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła SŁOWNIK

"(zasób leksykalny; ang. vocabulary). Słownikiem języka J jest spis wszystkich wyrażeń prostych (tj. takich, że żadna część wyrażenia nie jest wyrażeniem), zarówno stałych, jak i zmiennych. Mając ponadto dane reguły konstruowania wyrażeń, można z jego elementów utworzyć dowolnie wiele nowych wyrażeń danego języka.(...)."

Źródło definicji (papierowe): Witold Marciszewski (red.), Mała Encyklopedia Logiki,Ossolineum, 1970, s.268.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła SŁOWNIK

Słownik – zbiór słów lub wyrażeń ułożonych i opracowanych według jakiejś zasady. Dzieli się na artykuły hasłowe ułożone w porządku alfabetycznym, rzadko tematycznym. Rodzaj słownika określa zasadę budowy artykułu hasłowego i sposób uporządkowania. Pod pojęciem tym rozumiemy też zasób słów jakiejś osoby. więcej


Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Słownik" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła SŁOWNIK

Wg Umberto Eco (1968): " Słownik stanowi system opozycji znaczeniowych, ale nie musi obejmować reguł łączenia, bo może je czerpać z kodu, którego jest słownikiem. Tak np. słownik konotacyjny przydziela inne wartości znaczeniom kodu denotacyjnego, na którym się opiera, ale przyjmuje jego reguły konstrukcji."

Źródło definicji (papierowe): Umberto Eco, Nieobecna struktura, Warszawa: Wyd. KR, 1996, s.69.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła SŁOWNIK

Model słownikowy powinien uwzględniać w definicji terminu (i odpowiadającego mu pojęcia) tylko właściwości konieczne i wystarczające do odróżnienia pojęcia od innych; innymi słowy, powinien zawierać tylko te właściwości, które już Kant określał jako analityczne (za analityczny uważa się taki sąd a priori, w którym pojęcie pełniące funkcję orzecznika daje się wyprowadzić z definicji podmiotu) (...) [właściwości  niekonieczne i niewystarczające - BF]  nie są (...) częścią wiedzy o języku, lecz wiedzy o świecie. Jako takie, powinny być przedmiotem encyklopedii."

Źródło definicji (papierowe): Umberto Eco, Od drzewa do labiryntu. Studia historyczne o znaku i interpretacji, Warszawa: Wyd. Alatheia,2007, ss.7-8.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga