WIDZ

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła WIDZ

Guy Debord (1992): "Wyobcowanie widza w przedmiocie kontemplacji (który jest owocem nieświadomej działalności samego widza) wyraża się w sposób następujący: im więcej kontempluje, tym mniej żyje; im silniej utożsamia się z oficjalnymi obrazam szczęścia, tym gorzej rozumie swoje życie i pragnienia."

Źródło definicji (papierowe): Guy Debord, Społeczeństwo spektaklu, Warszawa: PIW,2006, s.43.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga