WIDZ FILMOWY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła WIDZ FILMOWY

Określenie osoby uczęszczającej do kina i oglądającej filmy. Wbrew przeświadczeniu, że widzem może być każdy - bez jakiegokolwiek uprzedniego przygotowania, badania dowiodły, że  (...) dotyczy to  ludzi znających wcześniej przedstawienia w perspektywie centralnej. Dla przedstawicieli kultur nie znających tej perspektywy obraz filmowy jest zbiorem nieprzedstawiającym, plamą. Niemniej przyswojenie sobie tej konwencji jest proste i następuje bardzo szybko.

 (drobne zmiany red. - EG)

Źródło definicji (papierowe): Tadeusz Lubelski (red.), Encyklopedia kina, Kraków: Wyd. Biały Kruk, 2003, s. 1010.
Hasło wprowadził(a): Eliza Gryszko