CZYTELNOŚĆ PISMA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła CZYTELNOŚĆ PISMA

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "w języku angielskim istnieje jedno słowo na oddanie dwóch ważnych w typografii terminów angielskich: readability oraz legibility. Pierwszy (readability) oznacza stopień łatwości czytania złożonego tekstu, zrozumienia jego znaczenia i przesłania w określonej sytuacji. Pisma projektowane są z myślą o konkretnym medium lub funkcji, w której są najbardziej czytelne (pismo czytelne na ekranie monitora nie musi się sprawdzać w miejskim systemie orientacyjnym lub książce telefonicznej). Na czytelność danego tekstu ma wpływ sposób jego złożenia, stopień pisma, kerning, tracking, długość wiersza, interlinia itp. Drugie słowo (legibility) oznacza odróżnialność pojedynczego znaku pisma i łatwość zidentyfikowania go. Cecha ta, zwana czasami rozpoznawalnością, jest bliska czytelności i ma na nią niewątpliwy wpływ, choć pisma o wysokiej ropoznawalności mogą się okazać w określonych okolicznościach mało czytelne. Tłumacze literatury angielskiej muszą ostrożnie przekładać termin legibility, stosując zależnie od kontekstu i struktury gramatycznej zdania słowo 'czytelność', 'rozpoznawalność' lub 'odróżnialność."

Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, ss. 53-54.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska