KOLOFON

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła KOLOFON

Wg Niewielkiego Słownika Typograficznego (2008): "informacja dotycząca produkcji książki, najczęściej umieszczana na ostatniej lub przedostatniej stronie publikacji. Może też znajdować się na stronie redakcyjnej. Zwykle zawiera informacje o użytych krojach pisma, rodzaju papieru, technice druku, rodzaju form drukowych, a także nazwiska składacza, projektanta książki (układu typograficznego i okładki), nazwę drukarni, wykonawcy oprawy itp."

Źródło definicji (papierowe): Jacek Mrowczyk, Niewielki Słownik Typograficzny, bd: Czysty Warsztat, 2008, s. 68.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska