FREKWENCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła FREKWENCJA

Stosunek liczby sprzedanych biletów do liczby miejsc na dany spektakl. Liczba miejsc na dany spektakl ujmowana przy liczeniu frekwencji nie musi stanowić rzeczywistej liczby wolnych miejsc. Niekiedy teatry nie sprzedają biletów na miejsca o słabej widoczności, straponteny czy miejsca na schodach. Zatem 100% sprzedanych biletów nie oznacza, że wszystkie miejsca są zajęte. W takich przypadkach frekwencja osiąga wynik ponad 100%, ponieważ sprzedaż ujmuje także widzów wchodzących na wejściówki (tańsze bilety bez oznaczonych miejsc), zajmujących dowolne, możliwe miejsca na widowni. Frekwencja i liczba widzów należą do podstawowych mierników ilościowych efektów działalności teatru, są jednymi z głównych wskaźników branych pod uwagę przez organizatora instytucji przy ocenie działalności teatru publicznego. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): Encyklopedia teatru polskiego
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła FREKWENCJA

(łac. frequentia - częstotliwość) - najczęściej wyrażany procentowo stosunek liczby osób, które wzięły udział w konkretnym zdarzeniu, np.: wybory parlamentarne, zajęcia lekcyjne do liczby osób, które były zaproszone lub miały prawo wziąć udział w danym zdarzeniu.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Frekwencja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła FREKWENCJA

Frekwencja to częstość występowania danej jednostki obliczeniowej w danym zbiorze, w określonym okresie czasu. Np.: w konkretnym tekście na temat mieszkalnictwa   słowo "dom" (wraz z końcówkami fleksyjnymii, takimi jak: domek , domu, domem, itp.) może pojawić się 15 razy i to jest frekwencja tego słowa, w tym tekście.

Frekwencja w instytucji lub organizacji, na imprezie kulturalnej itd. może odnosić  się jednak zarówno do liczby osób (Jana Kowalskiego, Marii Zielińskiej, Karola Kwiatkowskiego itd. - tak liczona jest chociażby frekwencja wyborcza; tu wynosiłaby ona 3 osoby), jak i do faktu, że Jan  był w ciągu 1 roku sprawozdawczego w jakiejś instytucji 2 razy,  Maria 8 razy , a Karol wcale tam nie poszedł; frekwencja odwiedzin ogółem w danym roku wynosiłaby zatem 10. I to takie  odwiedziny: "wejścia" i "pójścia" liczy GUS, kiedy informuje o liczbach widzów, zwiedzających czy  słuchaczy!

Frekwencja to także procentowy lub wyrażony  liczbowo stosunek - np:  liczby uczestników danego wydarzenia lub działania kulturalnego do liczby miejsc;  liczby przybyłych do zaproszonych gości, itd.

Ze względu na różne sposoby rozumienia terminu, analizując i interpretując dane warto precyzyjnie wskazać o jakiej frekwencji w danym wskaźniku mowa.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga