FREKWENCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła FREKWENCJA

(łac. frequentia - częstotliwość) - najczęściej wyrażany procentowo stosunek liczby osób, które wzięły udział w konkretnym zdarzeniu, np.: wybory parlamentarne, zajęcia lekcyjne do liczby osób, które były zaproszone lub miały prawo wziąć udział w danym zdarzeniu.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Frekwencja" w Wikipedii
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła FREKWENCJA

Frekwencja to częstość występowania danej jednostki obliczeniowej w danym zbiorze, w określonym okresie czasu. Np.: w konkretnym tekście na temat mieszkalnictwa   słowo "dom" (wraz z końcówkami fleksyjnymii, takimi jak: domek , domu, domem, itp.) może pojawić się 15 razy i to jest frekwencja tego słowa, w tym tekście.

Frekwencja w instytucji lub organizacji, na imprezie kulturalnej itd. może odnosić  się jednak zarówno do liczby osób (Jana Kowalskiego, Marii Zielińskiej, Karola Kwiatkowskiego itd. - tak liczona jest chociażby frekwencja wyborcza; tu wynosiłaby ona 3 osoby), jak i do faktu, że Jan  był w ciągu 1 roku sprawozdawczego w jakiejś instytucji 2 razy,  Maria 8 razy , a Karol wcale tam nie poszedł; frekwencja odwiedzin ogółem w danym roku wynosiłaby zatem 10. I to takie  odwiedziny: "wejścia" i "pójścia" liczy GUS, kiedy informuje o liczbach widzów, zwiedzających czy  słuchaczy!

Frekwencja to także procentowy lub wyrażony  liczbowo stosunek - np:  liczby uczestników danego wydarzenia lub działania kulturalnego do liczby miejsc;  liczby przybyłych do zaproszonych gości, itd.

Ze względu na różne sposoby rozumienia terminu, analizując i interpretując dane warto precyzyjnie wskazać o jakiej frekwencji w danym wskaźniku mowa.

Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, definicja autorska dla OŻK-SB.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga