KARTOGRAM

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła KARTOGRAM

Wg Lecha Ratajskiego (1973): "Kartogram jest ilościową metodą przedstawiania kartograficznego średniej intensywności jakiegoś zjawiska w granicach określonych jednostek terytorialnych. Zjawiska odnoszone są do jednostek powierzchniowych w sposób nie bezpośredni, lecz relatywny. Jest to więc metoda powierzchniowa, a przedstawienie relatywne jest tego prostą konsekwencją. Odbiorca w pierwszym rzędzie odbiera wielkość znaku powierzchniowego (jednostka powierzchni) i jego intensywność graficzną."

Źródło definicji (papierowe): Lech Ratajski, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1973, s. 133.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska