KARTOGRAFIA OGÓLNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła KARTOGRAFIA OGÓLNA

Dotyczy map i planów określanych mianem map ogólnogeograficznych, które przedstawiają powierzchnię Ziemi oraz wszystkie (w danej skali mapy) obiekty fizyczne na niej znajdujące się, a więc ukształtowanie powierzchni terenu, sieć hydrograficzną, roślinność i elementy fizjografii oraz osiedla i linie komunikacyjne. Wszystkie te elementy mają równorzędne znaczenie, aczkolwiek w zależności od skali, treść map może obejmować różne zakresy. 

Źródło definicji (papierowe): Wiesława Żyszkowska, Waldemar Spallek, Dorota Borowicz, Kartografia tematyczna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2012, s. 13.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska