WYKRES

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła WYKRES

Wg Lecha Ratajskiego (1973): "Wykresy są rozumiane jako wyraz graficzny funkcji dwóch lub więcej zmiennych niezależnych. Jedną zmienną jest zawsze wartość liczbowa zjawiska, pozostałymi mogą być miary czasu, powierzchni odniesienia, wieku, liczebności danej populacji itd. Wszystkie te zmienne wyrażone są oczywiście liczbowo. W zależności od ilości współrzędnych i ich układu wyróżnia się różne rodzaje wykresów. Najprostsze są wykresy w układzie dwóch zmiennych: prostokątnym lub biegunowym, bardziej skomplikowane - w układzie trzech zmiennych. Wykresy dwóch zmiennych zawsze są płaskie, podczas gdy wykresy trzech zmiennych mogą być albo płaskie (trójkątne), albo przestrzenne."

Źródło definicji (papierowe): Lech Ratajski, Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1973, ss. 30-31.
Hasło wprowadził(a): Bogna Kietlińska