MAPA AKUSTYCZNA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Wikipedii - zawartość - opis hasła MAPA AKUSTYCZNA

Mapa akustyczna, mapa hałasu, strategiczna mapa hałasu – dokument w postaci mapy, pokazujący klimat akustyczny danego terenu, najczęściej miasta, opracowany na podstawie pomiarów hałasu drogowego, tramwajowego, kolejowego, lotniczego i przemysłowego, sporządzony w celu całościowej oceny narażenia na hałas pochodzący z różnych źródeł na danym obszarze lub w celu sporządzania ogólnych prognoz dla danego obszaru. Mapa wskazuje tereny o zróżnicowanym poziomie hałasu, narażone na hałas oraz wymagające podjęcia działań go ograniczających, określa również obszary ciszy i spokoju[1].

Pomiaru hałasu drogowego, przemysłowego i kolejowego dokonuje się w określonych punktach. Punkty te wyznacza się m.in. na podstawie informacji z takich instytucji jak miejskie zarządy dróg czy komunikacji, wydziały ochrony środowiska i rolnictwa‚ również na podstawie skarg mieszkańców[1][2]. więcej

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Mapa akustyczna" w Wikipedii
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga