KLIMAT AKUSTYCZNY

Nazwa definicji: 
KLIMAT AKUSTYCZNY
Treść wpisu: 

"Klimat akustyczny rozumiany jest jako zespół zjawisk akustycznych, które zachodzą w środowisku, wywołanych hałasem ze źródeł znajdujących się w środowisku i (lub) poza nim, określony za pomocą odpowiednich parametrów (wskaźników) akustycznych w funkcji częstotliwości, czasu i przestrzeni."

Rodzaj słownika: 
Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Zbigniew Engel, Jerzy Sadowski, Hałas i wibracje w środowisku, Warszawa: Liga ochrony Przyrody, 1992.
Dodane przez: 
Węzeł centralny