KLIMAT AKUSTYCZNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła KLIMAT AKUSTYCZNY

"Klimat akustyczny rozumiany jest jako zespół zjawisk akustycznych, które zachodzą w środowisku, wywołanych hałasem ze źródeł znajdujących się w środowisku i (lub) poza nim, określony za pomocą odpowiednich parametrów (wskaźników) akustycznych w funkcji częstotliwości, czasu i przestrzeni."

Źródło definicji (papierowe): Zbigniew Engel, Jerzy Sadowski, Hałas i wibracje w środowisku, Warszawa: Liga ochrony Przyrody, 1992.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga