MIEJSCE WYOBRAŹNI

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła MIEJSCE WYOBRAŹNI

 "(...) artykuł ten przedstawia nowe pojęcie: lieux d'imagination. Są one definiowane jako miejsca wyobraźni, które dla określonych grup w społeczeństwie służą jako fizyczne punkty odniesienia do wyobrażonego świata. Poprzez zwiedzanie tych miejsc turyści są zdolni do konstrukcji i przekraczania symbolicznej granicy między <wyobrażonym> i <realnym> światem. Istnieje długa tradycja lieux d'imagination sięgająca czasów sprzed mass mediów, ale obecnie reprezentują one istotny element naszej medialnej kultury. Koncepcja lieux d'imagination również odnosi się do  koncepcji [Pierre'a] Nory lieux de memoire [ miejsc pamięci - BF]. Nora pokazał, w jaki sposób autentyczne miejsca wpływają na historyczną wyobraźnię, natomiast w tym artykule został opisany odwrotny proces: w jaki sposób ludzie aktywnie szukają materialnych odniesień by wzmocnić swoje wyobrażenia dotyczące <wyobraźni> i <rzeczywistości>."

Źródło definicji (papierowe): Stijn Reijnders, Miejsca wyobraźni: etnografia wycieczek śladami telewizyjnych detektywów, (w:) "Tematy z Szewskiej, nr 1, 2011, s. 67.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga