RESPONDENT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła RESPONDENT

"Neutralność stosowanego w socjologii empirycznej terminu respondent sprawia, że niewielu socjologów pamięta, iż respondent to przede wszystkim osoba badana. Co więcej, osoba ta jest badana w warunkach i na zasadach, które nie ona ustalała i których do końca wywiadu nie zawsze jest świadoma. Została ona obsadzona w roli respondenta po wkroczeniu ankietera na jej prywatne terytorium (najczęściej jest to mieszkanie) i po wyrażeniu zgody na narzucony rodzaj i tematykę rozmowy (kwestionariusz wywiadu). (...) Nie będzie więc nadużyciem stwierdzenie, że w socjologii również przeważa taki sposób myślenia o respondencie, który pozwala go traktować przede wszystkim jako przedmiot zawierający szereg informacji interesujących naukę (a raczej Naukę)." (podkreśl. - W.A.R)

Źródło definicji (papierowe): Włodzimierz A. Rostocki, Bezradny respondent. Trudność pytań w wywiadzie kwestionariuszowym, Łódź: Wyd. UŁ, 1992, ss. 81,88.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga