WARTOŚCI: BAZOWA I DOCELOWA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła WARTOŚCI: BAZOWA I DOCELOWA

Wg Ministerstwa Finansów: "Przez wartość docelową rozumie się wartość miernika, którą planuje się osiągnąć w roku budżetowym (bez uwzględnienia rezerw celowych), na który sporządza się projekt ustawy budżetowej (rok N). Przez wartość bazową rozumie się wartość miernika w roku N-2 . W przypadku braku wartości za rok N-2 jako wartość bazową wykazuje się wartość dostępną za ostatni pełny rok budżetowy. W przypadku mierników odnoszących si ę do nowych zadań publicznych, które nie były do 2014 r. finansowane ze środków publicznych, wartości bazowej nie określa się."

Źródło definicji (elektroniczne): Ministerstwo Finansów: Cele i mierniki w układzie zadaniowym na 2016 r.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga