MIERNIK REALIZACJI CELU

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury - zawartość - opis hasła MIERNIK REALIZACJI CELU

Wg Ministerstwa Finansów: "Miernik wskazuje stopień realizacji celu działalności państwa. Mierniki powinny odnosić się do tego, na co dysponenci realizujący zadania publiczne mają wpływ, w miarę możliwości opierać się na danych pochodzących z już istniejącej sprawozdawczości lub danych opracowywanych przez dysponentów w związku z realizacją określonych zadań publicznych, dostępnych w terminach umożliwiających sporządzanie sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym. Nie dopuszcza się mierników o wartościach opisowych, logicznych lub ukazujących poziom lub dynamikę finansowania. Dla każdego miernika określa się wartości: docelową i bazową."

Źródło definicji (elektroniczne): Ministerstwo Finansów: cele i mierniki w układzie zadaniowym na 2016 r.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga