PROGRAM RADIOWY/TELEWIZYJNY

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła PROGRAM RADIOWY/TELEWIZYJNY

"programem jest uporządkowany zestaw audycji, przekazów handlowych lub innych przekazów, rozpowszechniany w całości, w sposób umożliwiający jednoczesny odbiór przez odbiorców w ustalonym przez nadawcę układzie (...)".

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r., O radiofonii i telewizji, art. 4, pkt 6.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga