AUDYCJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła AUDYCJA

 Leksykon PWN definiuje audycję jako: "jednostkę programu radiowego lub telewizyjnego (audycja słowna, muzyczna, słowno-muzyczna)."

Źródło definicji (papierowe): Leksykon PWN, Warszawa:PWN, 1972, s.65.
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Prawnych - zawartość - opis hasła AUDYCJA

"audycją jest ciąg ruchomych obrazów z dźwiękiem lub bez niego (audycja audiowizualna) albo ciąg dźwięków (audycja radiowa), stanowiący, ze względu na treść, formę, przeznaczenie lub autorstwo, odrębną całość w stworzonym przez dostawcę usługi medialnej programie lub katalogu audycji publicznie udostępnianych w ramach audiowizualnej usługi medialnej na żądanie, zwanym dalej <katalogiem> (...) "

Źródło definicji (elektroniczne): Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r., O radiofonii i telewizji, art.4, pkt 2
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga