BUNT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Inspiracji - zawartość - opis hasła BUNT

Wg Jerzego Szackiego (2011): "Nawet najbardziej radykalne bunty <dzieci> przeciwko  <ojcom> są nieuchronnie protestami przeciwko takim a nie innym <ojcom> i tym samym pozostają od nich wielorako zależne, bez względu na to czy w danej chwili i sytuacji ktokolwiek sobie tę zależność uzmysławia."

Źródło definicji (papierowe): Jerzy Szacki, Tradycja, Wyd. II rozszerzone, Warszawa: WUW, 2011, s. 11.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga