EMIGRANT

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła EMIGRANT

Emigrant to stały mieszkaniec danego kraju przebywający za granicą przynajmniej powyżej 3 miesięcy, ale nie dokonały wymeldowania z pobytu stałego w miejscu zamieszkania w związku z wyjazdem za granicę na stałe. Szacunki dotyczące liczby emigrantów nie obejmują emigracji sezonowych. Emigracja stała dotyczy emigrantów przebywających poza granicami kraju powyżej 12 miesięcy, czyli na pobyt stały. Emigracja czasowa dotyczy emigrantów przebywających poza granicami kraju powyżej 3 miesięcy, czyli na pobyt czasowy. Emigracja sezonowa dotyczy emigrantów przebywających poza granicami kraju np. w związku z wykonywaniem tam pracy sezonowej. Ze względu na krótki czas trwania, w większości krajów UE podlega ona uproszczonym procedurom formalno-prawnym lub w ogóle nie jest rejestrowana.

stan na 11.07.2014 (zapis oryginalny - BF)

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Emigrant" w Słowniku Pojęć portalu GUS "Strateg"
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga