EMIGRACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik kultury GUS - zawartość - opis hasła EMIGRACJA

Wyjazdy za granicę w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy.

 stan na 23.04.2014 r.

Źródło definicji (elektroniczne): hasło "Emigracja" w Słowniku Pojęć GUS
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła EMIGRACJA

Emigracja (wychodźstwo) to opuszczenie ojczystego kraju na stałe głównie z przyczyn materialnych, religijnych, politycznych; także zbiorowość ludzi opuszczająca swój kraj, żyjąca w kraju osiedlenia.

Źródło definicji (papierowe): Jan Kofman (red.), Encyklopedia Popularna, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1992, s. 208.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Katarzyna Michalak