KOMEDIA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Antropologii i Socjologii Kultury - zawartość - opis hasła KOMEDIA

Wg Allerdyce'a Nicolla (1927,1974): "Powstała ona z frywolnej maskarady wiążącej się z ϰμος (komos; łaciński comus), czyli ochotniczą procesją organizowaną przez ludność miejską na cześć Dionizosa i kończącą się pieśnią falliczną. Nasza <komedia> wywodzi się bezpośrednio od wyrazu ϰμος dodanego do ᾠδή (ode, pieśń). Najwidoczniej na komos składały się w zasadzie: procesja, ofiara i pieśń końcowa. Ale dzięki temu, że słowa uczestników komos miały często charakter satyryczny, to, co pierwotnie było jedynie docinkami ze strony widzów, stało się ostatecznie w komos częścią samej zabawy. Kiedy więc w końcu komedia wyłoniła się jako niezależny twór, różniła się od tragedii istnieniem dwóch chórów, zamiast jednego."

Źródło definicji (papierowe): Allerdyce Nicoll, Dzieje teatru, tłum.Antoni Dębnicki, Warszawa: PIW, s.11.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga