ANTROPOMORFIZACJA

Wpisy terminu w różnych słownikach wraz z komentarzami.

Słownik Terminów Encyklopedycznych - zawartość - opis hasła ANTROPOMORFIZACJA

Wg Słownika Terminów Literackich (2000): "(< gr. ánthrōpos = człowiek + morphē= kształt) - szczególny przypadek → animizacji, polegający na przypisaniu tworom nieożywionym, zjawiskom natury i kosmosu, roślinom, zwierzętom oraz pojęciom abstrakcyjnym cech fizycznych, psychicznych lub zachowań właściwych człowiekowi. W odróżnieniu od → personifikacji, z którą w teorii poetyki bywa często utożsamiana, antropomorfizacja jest mniej skonwencjonalizowana literacko, a poza tym uczłowiecza tylko wybranerysy przedstawionych zjawisk, nie likwidując ich naturalnej bytowej przynależności i nie narzucając im ludzkiej postaci. (...) Antropomorfizacjaczęsto polega  ona psychizacji świata przyrody, (...)."

Źródło definicji (papierowe): Janusz Sławiński (red.), Słownik Terminów Literackich, Ossolineum,. 2000, s.35.
Podobne terminy (linki wewnętrzne):
Hasło wprowadził(a): Barbara Fatyga